Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in C:\inetpub\vhosts\tiev.org.tr\httpdocs\mainfile.php on line 88
TieV - T?m ?nternet Evleri Derne?i
Anasayfam Yap Sık kullanılanlara Ekle Son Haberlerler  Engelliler i?in engelsiz internet    Devlet \'balkonu kapal? tut\' diyebilir mi?    Microsoft 3+ Projesini destekliyoruz...    TieV 4. Ola?an Genel Kurulu Sonu?land?...    Tarih ve K?lt?r Ara?t?rmalar? Derne?i Genel Ba?kan?m?z? A??rlad?  
Amac
Amaç
medya
Medya
Tüzük
Tüzük
Üyelik
Üyelik
yönetim
Yönetim
Forumlar
Forumlar
T?rkiyenin Yeni Tart??ma Platformu... 
Forumlar
1:Foxit Reader 6.2.0 T?rk..
2:PARA KAZANMAK ?STEYEN HER..
3:Top Eleven Neden Yasaklan..
4:taray?c?lar?n?z?n ba?lang..
5:BU S?TEYE MUTLAKA REFERAN..
Haberler
1: 31 A?ustos\'ta TieV Y?..
2: Manisa ?nternet Evleri..
3: ?nternet kafe sahipler..
4: ?TO SE??MLER?N? KAZAND..
5: iTO & TieV EL ELE.....
Dosyalar
  1: IP Log ?mzalay?c? Yaz?
  2: 5651 SAYILI ?NTERNET O
  3: 2005/9207 - ??yeri A?m
  4: 1 Kas?m 2007 Tarihli i


Kayıt
?ye Men?
· Ana Sayfa
· ?ye Hesab?n?z
· ?ye Listesi
· Anketler
· Davet Yolla
· Dosyalar
· Forumlar
· Haber Ar?ivi
· Haber Ekle
· iletisim
· Makaleler
· Posta Kutunuz
· Site ?statistik
· Top 10
Faydal? Linkler
Haber Ge?mi?i
26.08.09
31 A?ustos\'ta TieV Y?netimi ?zmir Enternasyonal Fuar?nda
04.04.09
Manisa ?nternet Evleri Paneline Davetlisiniz
25.03.09
?nternet kafe sahiplerine zorunlu e?itim geliyor
24.02.09
?TO SE??MLER?N? KAZANDIK
05.02.09
iTO & TieV EL ELE...
04.02.09
250 milyon harcanan merkezler kapali...
20.12.08
Temmuzda Kafelerde Sigara Yasak
17.11.08
?nternet kafelerin yar?s? filtre kullanm?yor
03.11.08
IP Log ?mzalay?c? Yaz?l?m? Hakk?nda Duyuru
28.10.08
T?rkiye ?nterneti Yasaklama Ay?b?ndan Kurtulmal?d?r !
25.10.08
Online oyunlar?n yaratt??? ??lg?nl?k!
09.09.08
Teknoloji devleri CeBIT te
07.09.08
GTA Hayat Kurtard?!
07.08.08
?nternet Kafelere 18 ya? yasa?? TALEB?...
10.04.08
?nternet daha h?zl? daha yasakl?
05.04.08
www.NerdenAlsak.com - Online ve G?venilir Al??veri? sitesi a??ld?...
?? IP da??t?m loglar? nedir ve nas?l tutulur?
24.03.08
?nternet Yasaklar? T?rkiye\"ye Zarar Veriyor
12.03.08
T?RK?YE?DE D?J?TAL OYUN SEKT?R? VE OYUN GEL??T?R?C?LER? PANEL
11.03.08
?nternet Kafe Sahibini Arkada?? Kur?unlad?...
28.02.08
?nternet Kafeler Gen?leri Sapt?r?yor
?nternet kafelere kameral? denetim
14.02.08
CNNTURK TARAFSIZ B?LGEN?N KONUGU YUSUF AND?? - 22.01.2008
22.01.08
CNNT?RK TARAFSIZ B?LGEN?N KONU?U YUSUF AND?
19.01.08
Toplu ?nternet Kullan?m? Sa?layanlar?n Hukuki Y?k?ml?l?kleri Ve Sorumluluklar?
26.11.07
?INARALTI Program?, ''Yeni ?nternet Kafeler Y?netmeli?i''ni Tart???yor...
24.11.07
TVNET G?naydin T?rkiye Program?n?n Konu?u Yusuf Andi
23.11.07
CNN T?RK TV G?n Boyu Haberlerinde Genel Ba?kan?m?za yer verdi...
10.11.07
Bilkent ?niversitesi'nin konu?u Yusuf Andi? - 08.11.2007
06.11.07
KONFERANSTAN CANLI YAYIN
03.11.07
?nternet kafelere Yeni D?zenleme...
20.10.07
Pazar G?n? ?nternet Kafeler A??k m? Olacak?
16.09.07
Telekom'dan her il?eye bir Internet Evi
09.09.07
?nternet Kafelere ?yelik Sistemi Yasa ?nerisi
Ordu'da Kahvehane ve ?nternet Kafelere Ramazan Ay? D?zenlemesi
Rixos Second Life'ta otel a??yor
Direct X-10'un Vista'ya has olmas?...
Kore'de Internet kafeler kapan?nca!
Evsizler internet kafede kal?yor
06.09.07
Gaziantepdeki Internet kafelere zul?m..
21.08.07
iNTERNET KAFELERE FAALiYET BELGESi GELiYOR...
16.07.07
25 internet cafe i?letmecisine g?zalt?...
19.05.07
?nternete sans?r de?il, s?rat gerek!
e-Meclis ?l? do?du, ya?as?n e-sans?r
31.03.07
?NTERNET HAFTASI BU SENE H?K?METS?Z... ?
25.03.07
TEKNOLOJ? TV GENEL BA?KANIMIZI KONUK ETT?...
07.03.07
NTV Radyo'da Halk?n Sesi Program?n?n Konu?u Olduk...
03.03.07
YEN? AKT?EL: ?nternet Kafe Okullu Oldu!
25.02.07
?ZG?RL?KLER?M?Z? D?ZENLEYEN G?ZL? YASA
22.02.07
G?nde 10 bin Porno Sitesi...

Eski Haberler
Haberler
· Tüm Kategoriler
· ?nternet Evleri
· ?nternet Haberleri
· ?ye Yaz?lar?
· Ara?t?rma & Tez
· Bas?nda TieV
· Dernek ?yeleri
· Dernek Haberleri
· E?itim Haberleri
· Emniyet Haberleri
· G?ncel Haberler
· K??e Yaz?lar?
· Oyun Haberleri
· R?portajlar
· Sa?l?k Haberleri
· Site Tan?t?mlar?
· Teknoloji & Bilim
· Telekom Haberleri
· TieV Dosyalar
· TieV Duyurular?
· Vir?s Haberleri
· Yaz?l?m & Lisans
· Yerel Haberler
Engelliler i?in engelsiz internet
H?rriyetT?m ?nternet Evleri Derne?i (T?EV) Genel Ba?kan? Yusuf Andi?, engellilere y?nelik bili?im hizmetlerinin iyile?tirilmesinin, ?ncelikle bu alanda yer alan b?t?n kurum ve bireylerin ?nemli g?revi oldu?unu bildirdi.

Andi?, yapt??? a??klamada, T?rkiye taraf?ndan imzalanan ?Birle?mi? Milletler Engelli Haklar? S?zle?mesi? dikkate al?nd???nda, konunun t?m devlet kurumlar?n? yak?ndan ilgilendirdi?ini belirtti. ... (Haberin Devamı...
Gönderen: admin Tarih: 02.06.2011 Saat: 16:21 2969 byte kaldı | Puan: 5)
Bas?nda TieV: Devlet 'balkonu kapal? tut' diyebilir mi?
NTVT?m ?nternet Evleri Derne?i (T?EV) Genel Ba?kan? Yusuf Andi?, Bilgi Teknoloji ve ?leti?im Kurulunun haz?rlad??? ''?nternetin G?venli Kullan?m? Y?netmeli?i'' kapsam?nda ?ng?r?len d?zenlemeye ili?kin olarak, ''Devlet kalk?p size 't?m balkonlar kapal? olacak' diyebilir mi?'' dedi.

Andi?, y?netmelik kapsam?nda ?ng?r?len d?zenlemeleri incelediklerini ve bir?ok konuda olumsuzluklarla kar??la?t?klar?n? belirtti.

D?zenlemenin d?rd?nc? maddesinin standart profilden bahsetti?ini, bunun g?r?n?rde eri?imin en serbest oldu?u profil oldu?unu dile getiren Andi?, ??yle konu?tu: ... (Haberin Devamı...
Gönderen: admin Tarih: 02.06.2011 Saat: 11:59 2949 byte kaldı | Bas?nda TieV | Puan: 5)
Dernek Haberleri: Microsoft 3+ Projesini destekliyoruz...
TieVDe?erli ?yelerimiz,

Yakla??k 1 y?ld?r devam eden ve say?s?z ele?tirilere maruz kalan 3+ projesini destekleme karar? ald?k. Projenin lisanslama s?resinin dolmas?na say?l? g?nler kala alm?? oldu?umuz bu karar?n gerek?esini sizlerle payla?mak istedik. ... (Haberin Devamı...
Gönderen: tiev Tarih: 22.05.2010 Saat: 12:28 6870 byte kaldı | Dernek Haberleri | Puan: 5)
Dernek Haberleri: TieV 4. Ola?an Genel Kurulu Sonu?land?...
TieVTieV'in Aral?k ay?nda yap?lan ?ube se?imlerinden sonra 27 Mart 2010 *****artesi g?n? TieV Merkez Genel Kurulu toplanarak yeni y?netim ve denetim kurulu ?yelerini se?ti. Se?im ?ncesi bir araya gelen ?yeler, TieV'in misyonunu s?rd?rd???n? ve t?m ?lkeyi kapsayan bu yap?n?n her ge?en g?n g??lenerek daha faydal? hale geldi?ini belirttiler. Se?imde ayr?ca TieV Aksaray ve TieV Ordu ?ubelerinin kurulmas? karar? ??kt??? en k?sa zamanda bu ?ubelerin a??l???n?n yap?laca?? da karara ba?land?. ... (Haberin Devamı...
Gönderen: TieV Tarih: 31.03.2010 Saat: 22:55 1773 byte kaldı | Dernek Haberleri | Puan: 5)
Teknoloji & Bilim: Tarih ve K?lt?r Ara?t?rmalar? Derne?i Genel Ba?kan?m?z? A??rlad?
Yusuf AndiTarih ve K?lt?r Ara?t?rmalar? Derne?i?nin organize etti?i Teknoloji Oturumlar?n?n birincisine Genel Ba?kan?m?z Yusuf Andi? ve TieV MYK ?yesi ?nal Sondemir davet edildi. 19.12.2009 17:00-19:00 saatleri aras?nda ger?ekle?en oturum ?stanbul Mecidiyek?y?de d?zenlendi. TieV Ba?kan yard?mc?s? Basri Kaptan'da toplant?y? izleyenler aras?ndayd?.

Tarih ve K?lt?r Ara?t?rmalar? Derne?i ?yelerinin ilgi g?sterdi?i oturum yakla??k 2 saat s?rd?. ?nternet tarihi ile ba?layan sohbet, bir ?o?umuzun dert yand??? istemsiz maillerin alt?nda yatan ger?eklerin konu?ulmas? ile son buldu.

http://tarihkultur.org/teknolojioturumlari1.asp

Tarih ve K?lt?r Ara?t?rmalar? Derne?i'ne misafirperveliklerinden ?t?r? te?ekk?r ederiz.

TieV Bas?n Merkezi
0 216 442 75 00
basin@tiev.org.tr
http://www.tiev.org.tr ... (Haberin Devamı...
Gönderen: tiev Tarih: 24.12.2009 Saat: 14:45 Teknoloji & Bilim | Puan: 0)
?ye Men?
 
Üye Olun
Kayıp Şifre

 
Üyelik:
Bugün: 0
Dün: 0
Bekleyen Üyelik(ler):
Toplam Üye Adedi: 10,815
En Son Üye: mercan

En Fazla Bağlı:
Misafir(ler): 539
Üye(ler): 0
Toplam: 539

Şu An Bağlı:
Misafir(ler): 1
Üye(ler): 0
Toplam: 1
Anket
Dernek sitemizin yenilenmesi hakk?nda g?r???n?z?

?ok be?endim
G?ze? olmu?
?dare eder
Be?enmedimSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 287
G?n?n S?z?
“İnsanlar ?ok iyi olmak yerine, ?ok akıllı olmaya ?alışmakla ?ok hata yapıyorlar.” (Bernard Shaw)

T?M ?NTERNET EVLER? DERNE??
Adres:
Kay??da?? mah. Akyaz?l? cad. No:31/1 Ata?ehir/istanbul
Tel : 0 216 352 90 43 Fax : 0 216 352 90 43